radman007

شکایت کیفری

0 گؤروش
یازار:‌

 

شکایت کیفری که شامل عناوینی چون : زنا ، لواط ، قذف ، سرقت ، قتل ، جعل( وکیل جعل در اصفهان ) ، سوء استفاده از سند مجعول ، غصب عناوین و مشاغل ، تخریب ، ارتشاء ، ربا ، کلاهبرداری ، توهین ، ایراد ضرب و جرح عمدی ، ایجاد مزاحمت برای بانوان ،دیه(وکیل دیه در اصفهان)، قدرت نمائی با سلاح سرد ، آدم ربائی ، سقط جنین ، رابطه نامشروع ، ترک انفاق (وکیل ترک انفاق در اصفهان)، تدلیس در ازدواج ، مزاحمت تلفنی ، شهادت کذب ، تهدید ، خیانت در امانت ، احراق ،افتراء(وکیل افترا در اصفهان)، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ، تصادف منتهی به فوت ، تصرف عدوانی ، جرائم رایانه ای ، فروش مال غیر ، انتقال منافع ملک غیر ، معامله معارض ، تغییرکاربری اراضی کشاورزی ، ورود به عنف ، جرائم مواد مخدر ، اخاذی ، صدورچک بلامحل ، حادثه حین کار ، قصورپزشکی .

آردینی اوخو
چهارشنبه 16 اسفند 1396
بؤلوملر :

دعاوی ثبتی

0 گؤروش
یازار:‌

دعاوی ثبتی که شامل دعاوی چون : الزام به ثبت ولادت – الزام به صدور ، اصلاح ، ابطال شناسنامه– تغییر نام(وکیل تغییر نام در اصفهان) – تغییر سن – حذف نام همسر سابق از شناسنامه –درخواست صدور سند مالکیت – الزام به تفکیک – افراز – دستور فروش ملک مشاع – ابطال سند رسمی – رفع ممنوع الخروجی – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی – ابطال سند – ابطال عملیات اجرائی ثبتی – تقسیم و فروش اموال مشاع – اختلافات ثبتی – ابطال سند مالکیت معارض – ابطال معامله معارض – اجرای ثبت – ابطال اجرائیه ثبتی (وکیل ثبتی در اصفهان)– اصلاح سند – امور گمرکی(وکیل امور گمرکی در اصفهان) و اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع .

آردینی اوخو
چهارشنبه 16 اسفند 1396
بؤلوملر :

دعاوی حقوقی

0 گؤروش
یازار:‌

دعاوی حقوقی شامل دعاوی چون : مطالبه ثمن – الزام به تنظیم سند رسمی ملک( وکیل ملکی در اصفهان ) ، الزام به تنظیم سند اتومبیل ، ابطال سند مالکیت ، ابطال قرارداد، الزام به ایفاء تعهد ، الزام به اخذ پایان کار ، الزام به فک رهن ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، فسخ قرارداد، تعزیرات (وکیل تعزیرات در اصفهان) ، استرداد اموال ، اختلاف ناشی از پیمان ها ، ابطال عملیات اجرائی ،الزام به ایفاء تعهد ، اعتراض ثالث ، ورود ثالث ، تقابل ، جلب ثالث ، اثبات اقاله ، الزام به تحویل مبیع ، حق شفعه ، الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت ، خلع ید،نزاع(وکیل نزاع در اصفهان) ، قلع و قمع بنا ، ابطال رأی داور ، دعاوی مربوط به حق تالیف ، تصنیف و حق اختراع ، دعاوی اثبات مالکیت ، ابطال اجاره نامه ملک مزروعی ، اعتراض به عملیات اجرائی ، تخلیه عین مستاجره ، اجور معوقه ، تجویز انتقال منافع ، تعدیل اجاره بها ، مطالبه سرقفلی ، اجرت المثل ، تأمین خواسته ، دستور موقت ، رفع تصرف ، تنفیذ صلح نامه عادی ، وقف ، تولیت ، نصب قیم ، انحصار وراثت (وکیل ارث در اصفهان )، تقسیم ترکه ، تنفیذ وصیت نامه عادی ، عزل قیم ، موت فرضی ، نفی نسب ، چک ، سفته ، اثبات مالکیت ، خلع ید ، رفع تصرف ، رفع مزاحمت ، رفع ممانعت از حق ، فسخ قراردادها ، ابطال معامله ، قراردادهای پیمانکاری ، کارگروکارفرما ، بیمه و تامین اجتماعی ، اعسار ، اعلام ورشکستگی ، استرداداموال ، قلع و قمع بنا ، ابطال رأی داور ، تأمین دلیل . 

آردینی اوخو
چهارشنبه 16 اسفند 1396
بؤلوملر :

امور حقوقی

0 گؤروش
یازار:‌

 

در بحث مشاور حقوقی توجه وافی و دقیق نسبت به مشکل یا مسئله حقوقی رکن اساسی است و با درک درست از مبحث حقوقی ایجاد شده می بایست توان تجزیه و تحلیل مناسب نیز چاشنی کار قرار گرفته و مشاوره بر پایه ی درک موضوع ، تجزیه و تحلیل و اعلام مطابق بر موازین و مستندات قانونی باشد. در مبحث ازدواج و مسایل آن می توانید با مشاوره با وکیل نفقه در اصفهان در رابطه با نفقه و وکیل جهیزیه در اصفهان امور مربوط به جهیزیه و... را آگاهی یابید. در بحث مشاوره حقوقی مشاور می بایست توان برقراری ارتباط مناسب با شخص مورد مشاوره و دریافت جزئیات لازم را از وی داشته باشد و البته به جزئیات توجه وافر داشته باشد همچنین مهارت مناسب در نوشتن و سخن وری نیز از دیگر لوازم لازم برای مشاوره است. حتی در مورد استفاده مواد مخدر از مسایل حقوقی آن توسط وکیل مواد مخدر در اصفهان اطلاع یابید.

آردینی اوخو
چهارشنبه 16 اسفند 1396
بؤلوملر :

امور حقوقی 2

0 گؤروش
یازار:‌

مشاوران حقوقی ممکن است در حوزه های خاص و تخصصی فعالیت نمایند به عنوان مثال یک مشاوره حقوقی فقط در بحث شناسنامه و اصلاح آن به صورت وکیل اصلاح شناسنامه در اصفهان فعالیت داشته باشد و بعضی از مشاوران حقوقی نیز با توجه به تخصص و اطلاعات علمی آماده ارائه راهکار و جلسات مشاوره در زمینه قراردادها تحت عنوانوکیل قراردادها در اصفهان فعال باشد و یا در بحث سرقت ها وکیل سرقت در اصفهان باشد ولی آنچه پر واضح است مشاوره حقوقی امروزه شغل و مهارتی است با تکیه بر دانش و مشاور حقوقی می بایست آشنایی و تسلط کاملی بر قوانین و امور حقوقی داشته باشد و پس از اطلاع از موضوع توانایی تصمیم گیری شایسته با تکیه بر سرعت عمل را داشته باشد

آردینی اوخو
چهارشنبه 16 اسفند 1396
بؤلوملر :

امور حقوقی

0 گؤروش
یازار:‌

اگر امانتی به دست کسی سپردید و او در امانت شما صادق نبود جهت دانستن مسایل حقوقی آن با وکیل خیانت در امانت در اصفهان در ارتباط باشید . به جهت تخصصی بودن مسائل حقوقی و پیچیده شدن روابط فردی و تعدد مشکلات در روابط افراد و البته تخصصی بودن مسائل حقوقی نیاز مبرم به استفاده از تجربه و دانش فردی حقوق دان در جهت جلوگیری از آسیب و تشدید خسارت اکیداً به افراد توصیه می شود چرا که مشاور حقوقی با تسلط نسبت به قوانین و اصول و قواعد حقوقی و ارائه مشاوره حقوقی دقیق و با تکیه بر اطلاعات علمی گزینه مناسبی برای بررسی دقیق موضوع و رفع یا کاهش آسیب ناشی از جهل به قوانین است اگر بعد از دوران جدایی از همسر خود هستید و در خصوص ملاقات فرزندتان سوالی دارید با وکیل ملاقات فرزند در اصفهان و مشاوران ما در میان بگذارید و یا اگر در مورد جرم قتل به دنبال رفع ابهامات خود هستید وکیل قتل در اصفهان می تواند به شما کمک کند.

آردینی اوخو
چهارشنبه 16 اسفند 1396
بؤلوملر :